top of page
Search

ทำไมถึงต้องเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิค

ทำไมต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิค เมื่อครบกำหนดตามระยะ ?


การเปลี่ยนถ่ายของเหลวภายในระบบไฮดรอลิคเมื่อครบกำหนดระยะเวลาจะช่วยรักษาปั๊มไฮดรอลิคให้สะอาด และยืดอายุการทำงานของปั๊มไฮดรอลิค เพราะเมื่อปั๊มไฮดรอลิคถูกใช้งานไปสักระยะแล้ว น้ำมันไฮดรอลิคจะเสื่อมคุณภาพ และอาจมีสิ่งสกปรกตกค้าง ส่งผลต่อสภาพของปั๊มไฮดรอลิคได้ นอกเหนือจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิคแล้ว สิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปพร้อมกัน คือ ไส้กรองน้ำมันไฮดรอลิค ทำหน้าที่เปรียบเสมือนตัวกรองดักสิ่งสกปรกต่างๆ ที่เจือปนอยู่ในน้ำมันไฮดรอลิค เพราะหากไม่มีการกรองสิ่งสกปรกออกก่อน จะสามารถส่งผลทำให้ปั๊มไฮดรอลิคสึกหรอได้ในระยะยาวขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.oilsquare.com

78 views0 comments

Comments


bottom of page