top of page
Search

Facility Management ( โซลูชั่นสำหรับงานบริหารอาคาร )
รถกระเช้าที่เหมาะสมกับการทำงาน งานระบบภายในอาคาร


  • Snorkel A38E ( เหมาะกับการทำงานที่มีความสูง 13 เมตร สามารถเข้าซอกมุมภายในอาคารและระบบต่าง รับน้ำหนักได้สูงสุด 230 kg. และมีระบบตัดการทำงานเมื่อน้ำหนักเกิน )


  • Snorkel UL40EDC ( เหมาะสมกับการเคลื่อนย้ายระหว่างชั้นโดยลิฟท์โดยสาร และสามรถทำงานยกสูงสุดได้ถึง 14 เมตร โดยรถกระเช้า Personal lift จะสามารถขึ้นได้เพียง 1 ขึ้น จึงเหมาะกับการทำงานในแนวดิ่ง )


  • Snorkel S3010P. (รถกระเช้าขากรรไกรที่เหมาะกับงาน ระหว่าง Floor หรือ ภายในอาคาร มีขนาดกระทัดรัด)

21 views0 comments

Comments


bottom of page